Pro slevu na vybrané modely nás neváhejte kontaktovat na tel. +420 776 263 297.
Zpět do obchodu

Registrace

Věda

Somavedic a BrainTap prezentovaly výsledky studie, které potvrdily pozitivní účinky procesu audio brainwave entrainment (ovlivňování mozkových vln zvukem) a technologie na zmírnění účinků elektromagnetických polí (EMP) na duševní a fyzický stav.

Po aplikaci audio brainwave entrainment (ABE) a technologie zmírňující účinky elektromagnetického pole (EEMT) bylo zaznamenáno statisticky významné zlepšení kvality spánku, nálady a snížení úrovně stresu a deprese, a to jak při samostatném použití, tak při jejich kombinaci.

Ve studii trvající šest týdnů se zúčastnilo 20 účastníků ve věku 34–65 let, kteří pravidelně absolvovali dvě sezení BrainTap denně s nasazením náhlavní soupravy BrainTap v blízkosti zařízení Somavedic™. Výsledky ukázaly, že 100 % účastníků zaznamenalo hlubší a klidnější spánek a 90 % zaznamenalo zlepšení nálady a celkové pohody. K vyhodnocení výsledků a účinnosti byly použity nástroje jako Pittsburský index kvality spánku, dotazník Profil náladových stavů (POMS) a Škála deprese, úzkosti a stresu (DASS-21).

Studie zdůrazňuje důležitost porozumění fungování mozku během spánku a naznačuje, že Somavedic může pozitivně ovlivnit různé zdravotní problémy spojené se stresem a nedostatkem spánku. I přes omezenou velikost vzorku a absenci placebem kontrolované skupiny jsou výsledky povzbuzující a podněcují k dalšímu výzkumu, který by mohl stavět na těchto zjištěních.

Přečtěte si STUDII O ÚČINCÍCH SOMAVEDICU ZDE.

Zpět do obchodu